ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

О повышении роли молодежи в развитии демократического гражданского общества, обеспечении решения актуальных вопросов, поднятых на Всеукраинском форуме молодежи

З метою підвищення ролі молоді у розбудові демократичного громадянського суспільства, забезпечення вирішення актуальних питань, порушених на Всеукраїнському форумі молоді, що відбувся у вересні 2013 року:

М.АЗАРОВУ

1. Забезпечити:

1) передбачення під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки відповідно до обгрунтованих потреб видатків на реалізацію завдань і заходів Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки;

Термін – щорічно, до завершення виконання зазначених програм

2) розроблення та видання нормативно-правових актів, необхідних для врегулювання в установленому порядку питань щодо створення регіональних молодіжних центрів як осередків по роботі з молоддю, передбачивши спрямування діяльності таких центрів Міністерством молоді та спорту України;

Термін – 31 березня 2014 року

3) розроблення і затвердження плану заходів із поліпшення житлових умов студентської та учнівської молоді.

Термін – 1 серпня 2014 року

М.АЗАРОВУ
А.МОГИЛЬОВУ,
головам обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

2. Опрацювати питання щодо розмежування компетенції структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, які реалізують державну політику у сферах освіти і науки, а також молоді та спорту.

Термін – 3 лютого 2014 року

3. Забезпечити створення регіональних молодіжних центрів.

Термін – 1 вересня 2014 року

А.МОГИЛЬОВУ,
головам обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

4. Уживати в установленому порядку заходів щодо:

1) залучення лідерів молодіжних громадських організацій, зокрема, шляхом відновлення діяльності дорадчих органів з питань молодіжної політики, до вирішення проблемних питань, що стосуються молоді;

Термін – 1 вересня 2014 року

2) сприяння роботі молодіжних громадських організацій з патріотичного виховання, забезпечення зайнятості молоді, пропаганди здорового і безпечного способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, висвітлення позитивного досвіду такої роботи.

Термін – постійно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

Add a Comment