Аналіз використання ІКТ в освітньому процесі/ Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи:(Моделювання цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 5 березня 2020 р.)