АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Аналіз використання ІКТ в освітньому процесі/ Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи:(Моделювання цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 5 березня 2020 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. – Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2020. – 117 с.

Ївженко Ю.В. Аналіз використання ІКТ в освітньому процесі