Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості”

24 листопада 2020 року

Збірник матеріалів конференції

Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. І частина; 24 листопада 2020 р. (м.Київ, м.Кременчук). [За заг.редакцією Ю. В. Ївженка] — м. Кременчук, 2020. — 406 с.