Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах модернізації освітнього процесу

Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому
середовищі України: Збірник матеріалів ХХІІІ міжнародної науково-
практичної конференції/ 2021. 248 с.