ПИТАННЯ ДО ОЛІМПІАДИ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПИТАННЯ ДО ОЛІМПІАДИ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

(Поставити позначку де правильна відповідь )
1. Який тип профспілкового руху історично є найпершими:
а) анархосиндикалістичний;
б) трейд-юніоністський;
в) геверкшафт.
2. За яким принципом створювалися перші в історії профспілки:
а) територіальним;
б) виробничим;
в) професійним.
3. Яка умова є не тільки необхідною, але й достатньою для виникнення профспілкового руху:
а) наявність управлінського апарату на виробництві;
б) експлуатація трудящих;
в) вільнонаймана праця.
4. Яка політична партія в Європі була створена профспілковими діячами:
а) соціал-демократична;
б) лейбористська;
в) комуністична.
5. Який історичний тип профспілок розглядав страйк як “революційну гімнастику”, “навчання заколоту”:
а) радянський;
б) анархо-синдикалістський;
в) “жовті”.
6). Який історичний тип профспілок є подібний до радянського, тобто коли профспілка є складовою державного управління:
а). “жовтий”;
б). геверкшафт;
в). фашистський.
7). Відмова від активних форм боротьби (страйків і т.п.) була властива для:
а) геверкшафту;
б) християнських профспілок;
в) тред-юніонів.
8). Змішування професійного, виробничого та територіального принципів організацій профспілок властива для:
а) США;
б) Британії;
в) Німеччини.
9). Який сучасний тип профспілок є інтернаціональним:
а) американський;
б) британський;
в). романський.
10). Робота профспілкових діячів є найбільш високооплачуваною:
а) в Скандинавських країнах;
в) Британії;
в) США.
11) Політика “соціального партнерства” між профспілками, підприємцями та урядом є найбільш властивою для:
а) французьких профспілок;
б) скандинавських профспілок;
в) японських профспілок.
12). Конституція Австро-Угорської імперії від 1867 р.:
а) дозволяла діяльність профспілок;
б) забороняла діяльність профспілок;
в) не згадувала про профспілки.
13). Нормативно-правові акти Російської імперії 2-ї половини ХІХ ст.:
а) дозволяли діяльність профспілок;
б) забороняли діяльність профспілок;
в) не містили згадок про профспілкову діяльність.
14). Перший прототип профспілки на Україні на початку ХІХ століття (союз взаємодопомоги) виник:
а) у Києві;
б) у Одесі;
в) у Львові.
15) Товариства взаємодопомоги студентам було створено на теренах Київського політехнічного інституту:
а) у 1 половину ХІХ століття;
б) у 2 половину ХІХ століття;
в) на початку ХХ століття.
16) Масовий профспілковий рух в частині України, що входила до складу Російської імперії виник у зв’язку з:
а) скасуванням кріпацтва у 1861р.;
б) революцією 1905-1907 р.р.;
в) революцією 1917 р.
17) Перша Всеукраїнська конференція профспілок відбулося:
а) у Харкові, в січні 1918, за рад. влади;
б) у Києві, у травні 1918 р., за Центр. ради;
в) у Львові, в листопаді 1918р, за доби ЗУНР.
18) Перше всеукраїнське об’єднання профспілок (Укрцентропроф) було створено під керівництвом партії:
а) більшовиків;
б) меншовиків;
в) есерів.
19) Уряд гетьмана П.Скоропадського:
а) сприяв діяльності профспілок;
б) перешкоджав діяльності профспілок;
в) не зважав на діяльність профспілок.
20) Культурно-просвітницький відділ армій махновців:
а) пропагував непотрібність профспілок;
б) допомагав створювати профспілки на підприємствах;
в) не займався питаннями профспілок, орієнтуючись тільки на селян.
21) Цехові корпоративні об’єднання існували в Україні:
а) з доби середньовіччя;
б) з доби Гетьманщини;
в) з часів скасування кріпацтва.
22) Свідомо недбале виконання роботи з метою боротьби з адміністрацією називається:
а) страйк;
б) саботаж;
в) маніфестація.
23) Страйк в Україні допускається з метою захисту таких інтересів:
а) економічних та соціальних
б) політичних
в) економічних, соціальних та політичних
24) Штрейкбрехер це:
а) столярний інструмент;
б) обвал у гірській виробці;
в) працівник, що не взяв участь у страйку.

25) Опозиційне об’єднання профспілок у Польщі у 1980-ті роки, що перетворилилося на політичну партію, яка сприяла поваленню комуністичного режиму, називалося:
а) Солідарність;
б) Дружба;
в) Взаємодопомога.
26) Течія у робітничому русі, коли саме профспілковий рух та економічна боротьба є шляхом до соціалізму, називають:
а) солідаризм;
б) синдикалізм;
в) синкретизм.
27). Хто з філософів ХІХ ст. розглядав стихійний бунт мас трудящих як форму соціальної революції?
а) Прудон
б) Бакунін
в) Маркс

28) Хто з російських географів ХІХ ст. був одночасно біологом і соціологом, який вважав взаємодопомогу та підтримку основним механізмом еволюції та суспільного розвитку?
а) Кропоткін;
б) Пржевальский;
в) Семенов (Тяншанський).

29) Міжнародний День студентів (17 листопада) було запропоновано:
а) на вимогу американських студентів, які бажали продовження хеллоуіна;
б) у пам’ять Чехословацьких студентів розстріляних німецькими нацистами;
в) на честь святої Тетяни, покровительки студентів.

30) Рішення про щорічне святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня було прийнято:
а) на 2-му з’їзді РСДРП в Лондоні у 1903 р.;
б) Другою Державною думою Росії у 1907р. (у Петербурзі);
в) на 2-й Міжнародній конференції соціалісток в Копенгагені у 1910 р.

31) Слово “пролетар” в перекладі з латини означає :
а) бунтівний;
б) незаможний;
в) працьовитий.

Література:

1. Основи профспілкової роботи . Збірник матеріалів. За редакцією Арістовою С.П., Архіповою Л.С. та інш. – К.: 2003р.
2. Основи профспілкової роботи: навчальна програма та методичні вказівки до вивчення проблем історії, теорії та прауктики профспілок/укл. Ївженко Ю.В. – К: НАУ, 2002. – 20с.
3. БСЭ
4. Словник іншомовних слів

Add a Comment