МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: “СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КОМУНІКАЦІЇ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”

Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи; за заг. ред. О. А. Удалової, Г. В. Буянової, Н. І. Шевчук. – К., 2017. – 201 с.

У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи», на якій було розглянуто питання: ставлення до інформації як чинника соціальної зрілості особистості: безпечного користування сучасними інформаційно-комунікативними техноло­гіями; віртуального дискурсу в комунікативному просторі студентів; на­сильства серед молоді; формування особистості як суб’єкту спілкування і носія комунікативної культури; кібербулінгу як проблеми порушення прав людини; розвитку комунікативної особистості в умовах смислової взаємодії; соціально-педагогічної роботи щодо подолання негативного впливу на особистість Інтернет мережі.

Збірник містить наукові статті, методичні рекомендації, а також досвід роботи вищих навчальних закладів, розробки сценаріїв та програму з вищезазначених питань.

Розрахований на педагогічних працівників, аспірантів та студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

Автори несуть повну відповідальність за опублікований матеріал.

ЗМІСТ:

І. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, СТАТТІ….6

Широкорадюк Л. А. Деякі аспекти вербального булінгу у навчальному середовищі…..6
Штифурак В. Є. Соціально-психологічні явища у взаємовідносинах особистості та групи…..13
Шевченко А. А. Культурно-історичні аспекти формування та розуміння цінностей….20
Сіткар В. І. Дитяча субкультура: соціологічний вимір….26
Сухова Г. Л. Педагогічне спілкування. Етичний кодекс викладача вищого навчального закладу…..34
Буянова Г. В. Формування культури міжнаціонального спілкування як засіб протидії проявам ксенофобії та дискримінації в молодіжному середовищі…..40
Удалова О. Ю. Професійна адаптація студентів в процесі творчої діяльності….46
Гребінська С. І.; Шмерко О. П. Вплив навчально-виховного процесу на формування особистості студента, як майбутнього фахівця економічної сфери…..52
Наконечна Т. М., Медичний працівник як суб’єкт спілкування і носій комунікативної культури…56
Ївженко Ю. В., Формування громадянських якостей студентів у демократичному виховному середовищі молодіжних громадських організацій….59
Рудзь О. С., Гусак І. М. Соціально-психологічна діяльність щодо попередження девіантної поведінки підлітків…..64
Гараєв А. О., Коротич Т. М. Формування в студентів поваги до законів, норм моралі та правомірної поведінки…..67
Вдовиченко А.М. Духовність як основа світогляду людини…70
Бєлік Т. А., Біленко В. І., Максимовська Л. І. Особистість як суб’єкт спілкування і носій комунікативної культури….. 74
Стахова Д. І. Соціально – педагогічна робота щодо розвитку моральної свідомості особистості, як суб’єкта спілкування…..77
Салтанова Т. Г., Старченко О. П. Соціальний розвиток студентів ІТ-спеціальностей під час навчання у технічному ВНЗ….83
Онуфрійчук С. В. Формування соціально-значущих якостей особистості у груповій доброчинній діяльності…..86
Чайка Л. А. Виховання моральної свідомості й моральних почуттів у особистості….89
Шевчук Н. І. Роль соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні особистості та професійному становленню студентської молоді….93
Лозовська Н. І. Ціннісні орієнтації студентської молоді: психологічні особливості процесу формування….97
Горденко А. П. Особливості морального виховання студентів засобами фізичного виховання…..101
Мисько О. О. Роль сучасних інформаційних технологій у розвитку особистості….104
Власюк І. І. Комп’ютерна залежність як проблема сучасної молоді….106
Паламарчук Н. М. Профілактика та протидія насильству серед молоді в сучасних умовах комунікації….110
Корецька Л. В., Макаренко І. О. Інтернет мережа та її негативний вплив на особистість…..114
Павліченко Г. М. Формування духовності студентської молоді в процесі паза аудиторної роботи….120
Тараканова А. П. Вплив хореографічного мистецтва на особистість в сучасних умовах комунікацій…..124
Обдула Т. М., Царик Л. П. Морально-етичне виховання особистості: загальні тенденції й індивідуальний пошук….. 127
Сіденко В. М., Лукашенко М. В. Освітнє середовище і його вплив на соціалізацію студентів…..133

ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ДОСВІД РОБОТИ…..135
Удалова О. А. Методичні основи організації навчально-виховної роботи щодо використання інформаційних засобів зв’язку…..135
Воронцова Е. В. Програма «Профілактика та подолання булінгу у закладах освіти»…..151
Плєшивцева Л. І. Насильство серед молоді: алгоритм протидії …..176
Оксененко Н. В. Впровадження Інтерактивних форм роботи зі студентами як засіб формування комунікативної особистості в умовах навчального закладу…..180
Кучинська О. Г., Ткачук М. В. Досвід формування національної свідомості молоді засобами української словесності…..182
Гребенюк Т. В., Бандурка Л. В., Формування активної життєвої позиції студентів у позанавчальній діяльності…..187
Шевчук Н. І., Власюк І. І. Сценарій свята «Олімп коледжу – 2017» «Мир та злагода на землі»…..191

Шевчук Н. І., Власюк І. І. Сценарій свята-зустрічі з ветеранами Другої світової війни «Подвиг безсмертний – пам’ять нетлінна»…. 196

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНІСТЮ: ЗБІРНИК в пдф