Громадські молодіжні організації у соціально-педагогічному просторі

Ївженко Ю.В.

Громадські молодіжні організації у соціально-педагогічному просторі/
Ївженко Ю.В. // Проблеми освіти: збірник наукових праць/ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.
Випуск №74, ч.1 – К.: 2013 – С. 231-236

У статті аналізуються деякі питання діяльності такого соціального інституту як громадські молодіжні організації. Визначається роль громадських організацій щодо розвитку соціальної активності студентів. Розглядаються питання соціалізації молоді. Автор вважає, що громадські організації соціального спрямування є повноцінними суб’єктами соціально-педагогічної роботи у навчальному закладі.

Ключові слова: неформальні об’єднання, громадські молодіжні організації, соціалізація, розвиток соціальної активності