Звіт про роботу первинної профспілкової організації студентів у 2017-2018 навчальному році

Звіт про роботу первинної профспілкової організації студентів у 2017-2018 навчальному році

У 2017-2018 навчальному році первинною профспілковою організацією студентів продовжена робота по вирішенню соціально-побутових проблем студентів коледжу та розвитку соціальної активності студентів:

–  проведено знайомство та співбесіди зі студентами груп нового набору;

– проведено бесіди у профгрупах та надана допомога у організаційних питаннях, зібрані заяви до профспілки, організоване та проведене навчання профспілкових лідерів нового набору;

– надана  методична допомога у підготовці планів роботи профоргів груп. Проведено конкурс планів робіт профгрупи;

– для профспілкових лідерів проведені тренінги активізації участі у громадській діяльності, організовано два виїзні семінари;

–  проведена презентація профспілкових груп;

– протягом року організоване та проведене змагання на кращу профспілкову групу, кращі профорги груп 101 – ПТБ, 105-ФБС, 106-ІПЗ, 108-ІПЗ були відзначені за підсумками навчального року.

Заходи щодо поліпшення успішності студентів

– профспілкова комісія заслуховувала студентів щодо поліпшення успішності;

– надавалася допомога предметним комісіям у проведенні тижнів дисциплін,

– профкомом спільно з предметними  комісіями розроблені та прийняті заходи щодо поліпшення успішності студентів, а саме з предметними комісіями економічних, комерційної діяльності, бухгалтерського обліку, інформаційної діяльності підприємства, програмування та ОТ, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземної мови, природничих та математичних дисциплін.

Інформаційне забезпечення діяльності профспілкової організація

–   підготовлена інформація про заходи на сайт коледжу;

–   підготовка та видання пам’яток для членів профспілки;

– участь у міських та всеукраїнських заходах, виставкових заходах, семінарах де студентський актив отримав дипломи та грамоти за участь;

– підготовлено стенд профкому студентів;

– щомісяця видавалися інформаційні вісники для профспілкового активу.

 Основні заходи:

Дата Назва заходу
12.10.2017 Семінар на тему “Роль молодіжних громадських організацій щодо формування громадянськості у студентської молоді”
09.11.2017 Тренінг «Здоров’я – цінність нашого життя»
08.12.2017 Круглий стіл “Підвищення ефективності оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ” (розпорядження № ххх   від 01.12.2017);
12.12.2017 Семінар “Комунікація у мережі Інтернет: небезпеки та ризики” (розпорядження №  ххх    від 11.12.2017)
1 .11. 2017 Участь у семінарі “Роль молоді в формування профспілкової свідомості”
25 .10.2017 Участь у семінарі студентський актив коледжу взяв участь у Майстер-класі «Молодь у встановленні миру та запобіганні конфліктам»”, що проводився у Палаці дітей та юнацтва (№ ххх  від 23.10.2017);
21.11.2017 Участь у заходах з відзначення Дня Гідності та Свободи (Подяка від Департаменту освiти i науки, молодi та спорту  за активну участь у реалiзацii молодiжної полiтики та внесок у розвиток молодiжного руху столицi);
12.12.2017 Участь у міському конкурсі соціальних проектів організованого ММО голів студпрофкомів ЗВО І-ІІ (студентка Харченко М. зайняла 1 місце).
19.02.2018 Тренінг “За здоровий спосіб життя”
14.02.2018 Тренінг “За здоровий спосіб життя”
15.03.2018 Семінар лідерів профорганізацій студентів ВНЗ І-ІІ
15.03.2018 Участь у міській олімпіаді суспільних дисциплін
22.03.2018 Круглий стіл “Мережеве суспільство: ринок праці, суспільні відносини, роль профспілок”
24.03.2018 Конкурс на краще виконання творів Олени Теліги
10.04.2018 Круглий стіл “Фізика навколо нас”
12.04.2018 Тренінг “Здоров’я – цінність нашого життя”
17.04.2018 Тренінг “Молодь має права”
19.04.2018 Семінар профспілкових лідерів «Громадянська освіта у закладах  освіти: досвід та перспективи»
26.04.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція “Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі”
18.05.2018 Круглий стіл “Роль молоді в процесі децентралізації”
травень Конкурс профлідерів першого курсу “Соціальна активність та успішність – 2018”
щомісяця Проведення інформаційних п’ятихвилинок
щотижня Проведення нарад проф. активу груп

Більш детальна інформація знаходиться у файлі: 

Звіт ПК 2017-2018 Сайт