Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації:

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

Соціально-педагогічні основи розвитку особистості

в сучасних умовах комунікації:

досвід, проблеми, перспективи

УДК 06.07: 061.213
Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи» (14 листопада 2018 року)
Рекомендовано до друку Вченою радою ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 8 від 31.10.2018)
Рецензенти: Н.М. Дем’яненко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова; В.Г. Панок – доктор психологічних наук, професор, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України.

Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи / [голова редкол. О.А. Удалова, члени редкол. Ю.В. Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха]. – Київ, 2018. – 310 с.

У збірнику представлено матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи», де розкрито питання за різними напрямами комунікативної діяльності в процесі навчальної, виховної роботи, міжособистісної та мережевої взаємодії: комунікативна культура педагога; ставлення до інформації як чинника соціальної зрілості особистості; безпечного користування сучасними інформаційнокомунікативними технологіями; віртуального дискурсу в комунікативному просторі студентів; насильства серед молоді; формування особистості як суб’єкта спілкування і носія комунікативної культури; булінг і кібербулінг як проблеми порушення прав людини; розвитку комунікативної особистості в умовах смислової взаємодії; соціально-педагогічна робота щодо подолання негативного впливу Інтернет-мережі на особистість. Збірник містить наукові статті, методичні рекомендації, аналіз досвіду роботи закладів вищої освіти, сценарії та проекти освітніх програм із вищезазначених питань. Розрахований на педагогічних працівників, аспірантів та студентів педагогічних закладів вищої освіти.

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНІСТЮ: Матеріали в пдф