МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ»

Збірник матеріалів

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Соціально-педагогічні засади формування

громадянської відповідальності у студентів»

(24–25 квітня 2018 року)

Рекомендовано до друку Вченою радою ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 1 від 25.01.2018)

Рецензенти:

Бережна Таміла Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу з наукової роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Шпарик Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України

За загальною редакцією:

Буянова Г. В. – завідувач сектору освіти в галузях гуманітарно-педагогічних наук та інженерії ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Гребеник Т. В, – директори Політехнічного технікуму КІСумДУ, канд. пед. наук.

Корецька Л. В. – начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти»

Удалова О. А. – старший науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», канд. пед. наук

У збірнику зібрано матеріали Всеукраїнської конференції Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів», на якій було розглянуто питання громадянського та марального становлення особистості, формування відповідального ставлення до здоров’я, профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді та безпечного користування мережею Інтернет.

Збірник містить наукові статті та розробки сценаріїв виховних заходів.

Посібник пропонується для закладів освіти, педагогічним працівникам, аспірантам та студентам педагогічних ВНЗ.

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНІСТЮ: ЗБІРНИК в пдф