ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ

Навчально-методичний посібник

УДК 06.07 : 061.213
ББК 60.54 : 66.75
Д 11
Схвалено для використання в закладах освіти Комісією з
виховної роботи у вищих навчальних закладах Науковометодичної
ради Міністерства освіти і науки України (протокол
№1 від 7 вересня 2015 року).
За загальною редакцією:
Удалова О. А., кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник Інституту модернізації змісту освіти МОН
України;
Буянова Г. В., методист вищої категорії відділу соціально-гуманітарної
освіти Інституту модернізації змісту освіти
МОН України;
Ївженко Ю. В., завідувач сектору соціальної роботи
відділу соціальної роботи та етики Інституту модернізації змісту
освіти МОН України
ISBN 978-617-7283-16-3
У навчально-методичному посібнику висвітлено актуальність
проблеми розвитку громадської діяльності молодіжних
організацій в сучасних умовах, представлено досвід роботи громадських
організацій ВНЗ, проаналізовано діяльність студентського
самоврядування у ВНЗ.
Посібник рекомендований для закладів освіти, педагогічним
працівникам, аспірантам і студентам педагогічних
ВНЗ.
Відповідальний за випуск: Ївженко Ю. В., завідувач
сектору соціальної роботи відділу соціальної роботи та етики
Інституту модернізації змісту освіти МОН України
ISBN 978-617-7283-16-3 © О. А. Удалова, Г. В. Буянова,
Ю. В.Ївженко, 2017

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНІСТЮ: Посібник в пдф