Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів в умовах коледжів»

Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів в умовах коледжів. Збірник матеріалів науково-практичної конференції [за заг. редакцією Ю.В. Ївженка, О.А. Удалової]. – Київ : Четверта хвиля, 2018. – 72 с.

У збірнику представлені матеріали науково-практичної конференції «Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів в умовах коледжів», де розкриваються проблеми професійно-ціннісних орієнтацій у освітньому процесі коледжів: формування ціннісних орієнтацій студентів; формування мотиваційної готовності студентів до професійної діяльності; ключові компетентності; забезпечення умов саморегуляції; формування моральних цінностей особистості в студентському середовищі.

Розрахований на педагогічних працівників, аспірантів, та студентів закладів вищої освіти.
ЗАВАНТАЖИТИ: ЗБІРНИК в пдф