Науково-практична конференція (21 лютого 2020 року)

Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти

: Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції [за заг. редакцією Ю. В. Ївженка]. – Київ : Четверта хвиля, 2020. –160 с.