ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі»

Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [ред. Ївженко Ю. В.; заг. ред. д. і. н., доц. Добровольська Г. О.]. – Київ : Четверта хвиля, 2020. – 96 с.

У збірнику викладені тези доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-прак- тичної конференції «Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі». Профспілкові лідери, науковці, викладачі та студенти представили свої дослідження з історії та розвитку профспілок в Україні, Швеції, США, Німеччині, Японії та інших країнах.
Для науковців, викладачів, студентів закладів вищої освіти, усіх, хто цікавиться питаннями розвитку та історією профспілкового руху у світі.

Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі : збірник матеріалів